Innen helse og omsorg er de personlige egenskapene like viktige som de faglige. Rett person til jobben kan gi mennesker økt livskvalitet, ja kanskje til og med redde liv. TalentCo har en  helsekompetanse som sørger for at vi fullt ut forstår hvilke kvalifikasjoner den enkelte kandidaten må ha.